Om Bergudden

Fastighets AB Bergudden är ett familjeägt fastighetsbolag, grundat 1985.

Idag äger, förvaltar och förädlar Bergudden industri-, kontors- och bostadsfastigheter i stor -Stockholm och Mälardalen.

Vi utvecklar lokaler och bostäder tillsammans med våra hyresgäster.

Tillväxt skapas genom förädling av befintliga fastigheter och kvalitativa förvärv med utvecklingspotential.

En personlig relation med hyresgästerna är en viktig del av framgången och en välordnad förvaltning är en förutsättning.