OM OSS

Fastighets AB Bergudden är ett familjeägt fastighetsbolag, grundat 1985. Idag äger, förvaltar och förädlar Bergudden industri-, kontors- och bostadsfastigheter i Storstockholm och Mälardalen.